قەبزی‌ ڕەنگە زۆر تا كەم تووشی‌ هەندێك لەمرۆڤەكان دەبێت

 

 

قەبزی یەكێكە لەو گرفتە تەندروستیانەی كە بەرۆكی مرۆڤ دەگرێت و هەراسانی