كەسانێك هەن بۆ كاتی پارشێوكردن چەند جۆرە خواردنێك دەخۆن، بەڵام كاریگەری

 

 

هەندێك كەس ڕاهاتوون لەسەر گرتنەبەری هەندێك نەریتی خۆراكی هەڵە لەگەڵ خواردنی