ئێوارەی ئەمڕۆ  لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو، نرخی دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی بەرزبویەوە ، دوای ئەوەی بەیانی ئەمرۆ
ئێوارەی ئەمڕۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو نرخی دۆلار بەرامبەر دیناری عێراقی دابەزی، دوای ئەوەی بەیانی ئەمرۆ (100) دۆلار بە
ئێوارەی ئەمڕۆ  لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو  نرخی دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی دابەزی ، دوای ئەوەی ئەمرۆ بەیانی (100) دۆلار
ئێوارەی ئەمڕۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو نرخی  دۆلار بەرامبەر دیناری عیراقی دابەزی، دوای ئەوەی ئەمرۆ بەیانی (100)دۆلار بە (120)
ئێوارەی ئەمرۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو  نرخی  دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی دابەزی دوای ئەوەی بەیانی ئەمرۆ (100) دۆلار بە
ئێوارەی ئەمڕۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو، نرخى  دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی بەرزبویەوە دوای ئەوەی ئەمرۆ بەیانی (100) دۆلار بە
ئێوارەی ئەمڕۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو، نرخی دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی  بەجێگیری مایەوە، نرخی دراوەكان بەم شێوە بوو :
ئێوارەی ئەمرۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو نرخی  دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی بەجێگیری مایەوە نرخی دراوەكان بەم شێوەیە
ئێوارەی ئەمڕۆ  لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو، نرخی دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی  بەجێگری مایەوەو نرخی دراوە بیانیەكان بەم شێوەیە بوو
ئێوارەی ئەمڕۆ لەكاتی داخستنی دەرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو نرخی  دۆلار بەرامبەر بەدیناری عیراقی جێگیری مایەوەو نرخی دراوەكان بەم شێوەیە بوو :
پەڕەى 1 لەکۆى 2 پەڕەدا